Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Przyczyna nieobecności członka gospodarstwa domowego
Pozycja grupowania:
kraj/zagranica
Lista dopuszczalnych wartości
w kraju
 • inne (sprawy rodzinne, leczenie, rehabilitacja, urlop itp.)
 • nauka
 • praca na własne potrzeby
 • praca- część dochodów regularnie przekazywana na zaspokojenie potrzeb badanego gospodarstwa domowego
za granicą
 • inne (sprawy rodzinne, leczenie, rehabilitacja, urlop itp.)
 • nauka
 • praca na własne potrzeby
 • praca- część dochodów regularnie przekazywana na zaspokojenie potrzeb badanego gospodarstwa domowego