Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Opłaty związane z użytkowaniem innych nieruchomości niż pierwszy dom
Pozycja grupowania:
Opłaty mieszkaniowe - część B
Lista dopuszczalnych wartości
Koszty poniesione z tytułu użytkowania drugiego i kolejnych domów/mieszkań oraz związanych z nimi garaży lub miejsc do parkowania
 • 1
Czynsze faktyczne (odstępne) za wynajem drugiego i kolejnych domów lub mieszkań
 • 1
Czynsze faktyczne (odstępne) za użytkowanie garażu lub miejsca do parkowania związane z pierwszym i kolejnymi domami i mieszkaniami
 • 1
Zaopatrywanie w zimną wodę
 • 1
Usługi kanalizacyjne
 • 1
Zaopatrywanie w wodę łacznie z usługami kanalizacynymi
 • 1
Koszty administracyjne i inne opłaty związane z zamieszkiwaniem
 • 1
Usługi ochroniarskie
 • 1
Pozostałe usługi związane z zamieszkiwaniem
 • 1
Wywóz śmieci
 • 1
Podatek od nieruchomości
 • 1
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
 • 1
Fundusz remontowy
 • 1
Ubezpieczenie związane z mieszkaniem
 • 1
Inne ubezpieczenia związane z zamieszkiwaniem
 • 1
Ciepła woda
 • 1
Centralne ogrzewanie
 • 1
Gaz ziemny i gaz miejski
 • 1
Gaz ciekły
 • 1
Energia elektryczna
 • 1