Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
Pozycja grupowania:
Otrzymanie dodatku mieszkaniowego
Pozycja grupowania:
Opłaty mieszkaniowe - część A2.2
Lista dopuszczalnych wartości
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyCzynsze faktyczne (odstępne) za wynajem nieruchomości - pierwszy dom lub mieszkanie
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyGaz ziemny i gaz miejski
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyGaz ciekły
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyEnergia elektryczna
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyPodatek od nieruchomości
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyOpłata za wieczyste użytkowanie gruntu
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyUbezpieczenie związane z mieszkaniem
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki
Gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek mieszkaniowy niepieniężnyKoszty poniesione z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
 • otrzymane od osoby spoza gospodarstwa domowego
 • otrzymane od instytucji (np. gmina, fundacja)
 • opłacone przez pracodawcę
 • pobrane z działalności na własny rachunek
 • pobrane z własnego gospodarstwa rolnego/działki