Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przemieszczając się korzysta Pan/Pani z następujących urządzeń pomocniczych?
Pozycja grupowania:
rodzaje urządzeń
Lista dopuszczalnych wartości
Laska, kula, balkonik
  • tak
  • nie
Wózek inwalidzki lub inny wózek
  • tak
  • nie
Specjalnie dostosowany samochód
  • tak
  • nie