Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy zwykle ma Pan/Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń?
Pozycja grupowania:
czynności domowe
Lista dopuszczalnych wartości
Przygotowanie posiłków
 • Żadnych trudności
 • Pewne trudności
 • Duże trudności
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Nie dotyczy
Korzystanie z telefonu domowego
 • Żadnych trudności
 • Pewne trudności
 • Duże trudności
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Nie dotyczy
Robienie zakupów
 • Żadnych trudności
 • Pewne trudności
 • Duże trudności
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Nie dotyczy
Stosowanie leków/leczenia
 • Żadnych trudności
 • Pewne trudności
 • Duże trudności
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Nie dotyczy
Lekkie prace domowe
 • Żadnych trudności
 • Pewne trudności
 • Duże trudności
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Nie dotyczy
Okazjonalne ciężkie prace domowe
 • Żadnych trudności
 • Pewne trudności
 • Duże trudności
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Nie dotyczy
Dbanie o sprawy finansowe i codzienne sprawy administracyjne
 • Żadnych trudności
 • Pewne trudności
 • Duże trudności
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Nie dotyczy