Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Wcześniejsze odpowiedzi wskazują, że ma Pan/Pani pewne ograniczenia dot. sprawności czy zdolności do pracy – a zatem czy występują obecnie u Pana/Pani następujące grupy schorzeń?
Pozycja grupowania:
rodzaje schorzeń
Lista dopuszczalnych wartości
Inne schorzenia
 • tak
 • nie
Upośledzenie umysłowe
 • tak
 • nie
Schorzenia psychiczne
 • tak
 • nie
Schorzenia neurologiczne
 • tak
 • nie
Schorzenia układu krążenia
 • tak
 • nie
Uszkodzenia i choroby narządu słuchu
 • tak
 • nie
Uszkodzenia i choroby narządu wzroku
 • tak
 • nie
Uszkodzenia i choroby narządu ruchu
 • tak
 • nie