Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy zwykle ma Pan/Pani trudności w wykonywaniu którejś z poniższych czynności bez pomocy osób lub urządzeń?
Pozycja grupowania:
czynności związane z samoobsługą
Lista dopuszczalnych wartości
Kąpanie lub mycie się pod prysznicem
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Duże trudności
 • Pewne trudności
 • Żadnych trudności
Korzystanie z toalety (WC)
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Duże trudności
 • Pewne trudności
 • Żadnych trudności
Ubieranie się i rozbieranie
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Duże trudności
 • Pewne trudności
 • Żadnych trudności
Kładzenie się i wstawanie z łóżka lub siadanie i wstawanie z krzesła
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Duże trudności
 • Pewne trudności
 • Żadnych trudności
Jedzenie posiłków
 • W ogóle nie wykona/nie jest w stanie
 • Duże trudności
 • Pewne trudności
 • Żadnych trudności