Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje którekolwiek z wyżej wymienionych mediów społecznościowych w celu:
Pozycja grupowania:
Cel korzystania z mediów społecznościowych
Lista dopuszczalnych wartości
Tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa i marketing produktów
 • tak
 • nie
Otrzymywanie uwag/komentarzy lub odpowiadania na uwagi/komentarze i pytania klientów
 • tak
 • nie
Zaangażowanie klientów w proces rozwoju lub innowacji produktów (wyrobów lub usług)
 • tak
 • nie
Współpraca z partnerami biznesowymi (np. z dostawcami) lub innymi organizacjami (np. organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi)
 • tak
 • nie
Rekrutacja pracowników
 • tak
 • nie
Wymiana poglądów, opinii lub wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa
 • tak
 • nie