Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje oprogramowanie do zarządzania informacjami o klientach (tzw. CRM) pozwalające na:
Pozycja grupowania:
Funkcjonalności CRM
Lista dopuszczalnych wartości
analizowanie informacji o klientach w celach marketingowych
  • tak
  • nie
zbieranie, przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnianie dostępu do nich w celach biznesowych
  • tak
  • nie