Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsiębiorstwa informujące pracowników o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem ICT
Pozycja grupowania:
Sposoby informowania pracowników o ich obowiązkach związanych z bezpieczeństwem ICT
Lista dopuszczalnych wartości
Poprzez umowę
  • tak
  • nie
Obowiązkowy udział w szkoleniach lub obowiązkowe zapoznanie się z informacją
  • tak
  • nie
Dobrowolny udział w szkoleniach lub udostępnienie informacji
  • tak
  • nie