Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zadania w zakresie bezpieczeństwa ICT
Pozycja grupowania:
Podmioty wykonujące zadania związane z ICT
Lista dopuszczalnych wartości
podmiot zewnętrzne
  • tak
  • nie
pracownicy przedsiębiorstwa
  • tak
  • nie