Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsiębiorstwa doświadczające incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT
Pozycja grupowania:
Rodzaje skutków w następstwie incydentów związanych z bezpieczeństwem ICT
Lista dopuszczalnych wartości
Niedostępność usług ICT
  • tak
  • nie
Zniszczenie lub uszkodzenie danych
  • tak
  • nie
Ujawnienie poufnych danych
  • tak
  • nie