Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia poprzez wiadomości typu EDI
Pozycja grupowania:
Kraje zakupu/sprzedaży nowych technologii
Lista dopuszczalnych wartości
Polska
  • tak
  • nie
inne kraje UE
  • tak
  • nie
reszta świata
  • tak
  • nie