Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy wszystkie dzieci z Pana/Pani gospodarstwa domowego w okresie, gdy miał(a) Pan/Pani około 14 lat:
Pozycja grupowania:
Zaspokojenie potrzeb dzieci
Lista dopuszczalnych wartości
Zaspokojenie podstawowych potrzeb szkolnych (książki i artykuły szkolne)
 • Tak
 • Nie, z powodów finansowych
 • Nie, z innych powodów
Codzienne spożywanie posiłku zawierającego mięso, drób, ryby ( lub równoważnego posiłku wegetariańskiego)
 • Tak
 • Nie, z powodów finansowych
 • Nie, z innych powodów
Tygodniowy wyjazd na wakacje poza miejsce zamieszkania raz w roku
 • Tak
 • Nie, z powodów finansowych
 • Nie, z innych powodów