Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gmina sporządziła program rewitalizacji na podstawie
Pozycja grupowania:
Podstawa sporządzenia programu rewitalizacji
Lista dopuszczalnych wartości
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
  • tak
  • nie
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • tak
  • nie