Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Program rewitalizacji zawiera zapisy odnoszące się
Pozycja grupowania:
Zapisy w programie rewitalizacji odnoszące się do zabytków i dziedzictwa niematerialnego
Lista dopuszczalnych wartości
Program zawiera zapisy odnoszące się do zabytków
  • tak
  • nie
  • nie dotyczy
Program zawiera zapisy odnoszące się do dziedzictwa niematerialnego (pamięć, tożsamość, lokalne tradycje i zwyczaje)
  • tak
  • nie
  • nie dotyczy