Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia jakość ogólnych zbiorów siana z łąk trwałych
Pozycja grupowania:
Zbiór siana
Lista dopuszczalnych wartości
Łąki, z których zebrano trawę w postaci siana.
  • bardzo dobry (wyborowe, bardzo rzadko spotykane)
  • dobry (znacznie lepsze od przeciętnych)
  • dostateczny (normalne, przeciętne)
  • słabe (gorsze od przeciętnych)
  • zły (klęskowy)