Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Posiadanie udziałów kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym
Pozycja grupowania:
taknie
Lista dopuszczalnych wartości
tak
  • nie
  • tak
nie
  • nie
  • tak