Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Interwencje nieprogramowe
Pozycja grupowania:
tytuł interwencji
Lista dopuszczalnych wartości
inne
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki uzależnień
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki chorób zakaźnych i odzwierzęcych
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
promocja zdrowia
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki zatruc grzybami
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
bezpieczeństwo dzieci podczas wypoczynku letniego i zimowego
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
promocja szczepień ochronnych
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki używania narkotyków, w tym srodków zastępczych
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki używania alkoholu
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
Światowy Dzień Zdrowia
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
profilaktyki palenia tytoniu
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy
Ogółem
 • lokalny
 • powiatowy
 • wojewódzki
 • krajowy