Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Działalność w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Rodzaje stosowanych technik w biotechnologii
Lista dopuszczalnych wartości
Inne
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Nanobiotechnologia
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Bioinformatyka
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Geny i wektory RNA
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Techniki procesów biotechnologicznych
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Komórki, kultury komórkowe i inżynieria komórkowa
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
Białka i inne cząstki
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat
DNA/RNA
 • B+R i produkcja
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • produkcja
 • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ciągu następnych trzech lat