Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Działalność w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Obszar zastosowania biotechnologii
Lista dopuszczalnych wartości
Ochrona zdrowia ludzi z wykorzystaniem technologii rDNA
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Ochrona zdrowia ludzi bez wykorzystania technologii rDNA
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Ochrona zdrowia zwierząt
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Genetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Niegenetycznie modyfikowana biotechnologia rolnicza
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Odzyskiwanie naturalnych surowców i produkty leśne
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Środowisko
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Przetwarzanie przemysłowe
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Bioinformatyka
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Niespecyficzne zastosowania
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Inne
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja
Obszar dominujący
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • próby przedkliniczne/produkcja próbna
 • regularne próby kliniczne/pełne próby kliniczne
 • produkcja