Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w roku sprawozdawczym gmina udzielała zamówień z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których jest organem założycielskim - tzw. tryb in-house?
Pozycja grupowania:
Udzielanie zamówień z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których gmina / powiat / województwo jest organem założycielskim
Lista dopuszczalnych wartości
Udzielanie zamówień z wolnej ręki spółdzielniom socjalnym, dla których gmina / powiat / województwo jest organem założycielskim
  • tak
  • nie