Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy w roku sprawozdawczym gmina stosowała w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy?
Pozycja grupowania:
Stosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie podlegały wyłączeniu ze stosowania ustawy klauzul i aspektów społecznych
Lista dopuszczalnych wartości
Klauzula zastrzeżona na podstawie art. 94 PZP
 • tak
 • nie
Klauzula zastrzeżona na podstawie art. 361 PZP
 • tak
 • nie
Klauzula zatrudnienia na podstawie art. 96 ust. 1 PZP
 • tak
 • nie
Aspekty społeczne, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP
 • tak
 • nie
Aspekty społeczne, o których mowa w art. 100 ust. 1 PZP
 • tak
 • nie
Aspekty społeczne, o których mowa w art. 104 ust. 1 PZP
 • tak
 • nie
Zamówienia w trybie działu IV rozdziału 4 PZP
 • tak
 • nie