Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  W ramach którego trybu wydatkowano najwięcej środków?
Pozycja grupowania:
Obszary, w których realizowano zadania publiczne
Lista dopuszczalnych wartości
Pomoc społeczna
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Zatrudnienie socjalne
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Przeciwdziałanie bezrobociu
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Opieka nad dziećmi do lat 3
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Edukacja
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Ochrona zdrowia
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Wspieranie osób niepełnosprawnych
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Kultura oraz ochrona zabytków
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Kultura fizyczna, turystyka, krajoznawstwo
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Pobudzanie aktywności obywatelskiej
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Mieszkalnictwo
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie
Rewitalizacja
 • Realizacja zadań publicznych samodzielnie, w tym przez podległe jednostki organizacyjne
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w trybach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Realizacja zadań publicznych poprzez udzielanie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Realizacja zadań publicznych poprzez zlecanie ich w odrębnym trybie