Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w gminie w roku sprawozdawczym udzielono zamówień publicznych, które były wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?
Pozycja grupowania:
Udzielanie zamówień publicznych, które były wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista dopuszczalnych wartości
Udzielone zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
  • tak
  • nie
Udzielone zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych
  • tak
  • nie
Udzielone społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z wyłączeniem zamówień, w których stosowano klauzulę zastrzeżoną na podstawie art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych
  • tak
  • nie