Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w roku sprawozdawczym gmina przekazała środki organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych?
Pozycja grupowania:
Przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
Lista dopuszczalnych wartości
Przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, spółdzielniom inwalidów i niewidomych na podstawie innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa Prawo zamówień publicznych
  • tak
  • nie