Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy w roku sprawozdawczym gmina przekazała środki finansowe na prowadzenie następujących placówek reintegracji społeczno-zawodowej?
Pozycja grupowania:
Przekazanie środków finansowych na prowadzenie placówek reintegracji społeczno-zawodowej.
Lista dopuszczalnych wartości
Centrum Integracji Społecznej
 • tak
 • nie
Klub Integracji Społecznej
 • tak
 • nie
Warsztat Terapii Zajęciowej
 • tak
 • nie
Zakład Aktywności Zawodowej
 • tak
 • nie