Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w gminie w roku sprawozdawczym obowiązywała strategia rozwoju?
Pozycja grupowania:
Obowiązywanie strategii rozwoju
Lista dopuszczalnych wartości
Obowiązywanie strategii rozwoju
  • tak
  • nie