Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy gmina stosowała w roku sprawozdawczym następujące formy wsparcia organizacji pozarządowych?
Pozycja grupowania:
Stosowane formy wsparcia organizacji pozarządowych
Lista dopuszczalnych wartości
Wynajem nieruchomości/lokalu na preferencyjnych warunkach
 • tak
 • nie
Użyczenie nieruchomości/lokalu
 • tak
 • nie
Udostępnienie przestrzeni wspólnej
 • tak
 • nie
Udostępnianie lub przekazywanie materiałów, sprzętu, urządzeń, pojazdów potrzebnych do wykonywania działalności statutowej
 • tak
 • nie
Pomoc merytoryczna (szkolenia, doradztwo)
 • tak
 • nie
Prowadzenie centrów wsparcia dla organizacji pozarządowych
 • tak
 • nie
Inne
 • tak
 • nie