Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy w strategii rozwoju gminy obowiązującej w roku sprawozdawczym uwzględniono zagadnienia związane z aktywizacją mieszkańców, współpracą z organizacjami pozarządowymi, rozwojem gospodarki społecznej i stosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych?
Pozycja grupowania:
Zagadnienia uwzględnione w strategii rozwoju
Lista dopuszczalnych wartości
Aktywizacja mieszkańców
 • tak
 • nie
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • tak
 • nie
Rozwój gospodarki społecznej
 • tak
 • nie
Stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
 • tak
 • nie