Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Czy w gminie według stanu na dzień 31 XII była wyznaczona osoba lub komórka organizacyjna której zadaniem była współpraca z mieszkańcami i rozwój gospodarki społecznej?
Pozycja grupowania:
Wyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za współpracę z oraganizacjami pozarządowymi i rozwój gospodarki społecznej
Lista dopuszczalnych wartości
Wyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej, której głównym zadaniem była współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 • tak
 • nie
Wyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej, której dodatkowym zadaniem była współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • tak
 • nie
Wyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej, której głównym zadaniem było wspieranie rozwoju gospodarki społecznej
 • tak
 • nie
Wyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej której dodatkowym zadaniem było wspieranie rozwoju gospodarki społecznej
 • tak
 • nie