Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gmina w roku sprawozdawczym współpracowała z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Pozycja grupowania:
Współpraca z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej
Lista dopuszczalnych wartości
Współpraca z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej
  • tak
  • nie