Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Urządzenia do pomiaru natężenia przepływu
Pozycja grupowania:
tak/nie/nie dotyczy
Lista dopuszczalnych wartości
nie dotyczy
  • tak
  • nie
nie
  • tak
  • nie
tak
  • tak
  • nie