Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Forma prowadzenia działalności leczniczej i główne źródło finansowania
Pozycja grupowania:
forma
Pozycja grupowania:
kontrakt z NFZ
Lista dopuszczalnych wartości
Innebez kontraktu z NFZ
 • tak
 • nie
Innez kontraktem NFZ
 • tak
 • nie
Grupowa specjalistyczna praktyka lekarskabez kontraktu z NFZ
 • tak
 • nie
Grupowa specjalistyczna praktyka lekarskaz kontraktem NFZ
 • tak
 • nie
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarskabez kontraktu z NFZ
 • tak
 • nie
Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarskaz kontraktem NFZ
 • tak
 • nie
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejbez kontraktu z NFZ
 • tak
 • nie
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejz kontraktem NFZ
 • tak
 • nie
Podmiot prowadzący działalność lecznicząbez kontraktu z NFZ
 • tak
 • nie
Podmiot prowadzący działalność lecznicząz kontraktem NFZ
 • tak
 • nie