Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
główne miejsce pracy
Pozycja grupowania:
niepełnosprawność
Lista dopuszczalnych wartości
Ogółemtaknie
 • tak
 • nie
Ogółemtaktak
 • tak
 • nie
Ogółemnienie
 • tak
 • nie
Ogółemnietak
 • tak
 • nie
Kobietytaknie
 • tak
 • nie
Kobietytaktak
 • tak
 • nie
Kobietynienie
 • tak
 • nie
Kobietynietak
 • tak
 • nie