Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka sporządziła roczne sprawozdanie ze swej działalności za...rok
Pozycja grupowania:
Rodzaj sprawozdania jednostki non-profit
Lista dopuszczalnych wartości
merytoryczne
  • tak
  • nie
finansowe
  • tak
  • nie