Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka przekazała sprawozdania ze swej działalności za...rok właściwym (ze względu na sprawowany nadzór) organom administracji publicznej?
Pozycja grupowania:
Rodzaj sprawozdania jednostki non-profit
Lista dopuszczalnych wartości
merytoryczne
  • tak
  • nie
finansowe
  • tak
  • nie