Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Jak często jednostka współpracowała z wymienionymi kategoriami podmiotów w ... r.?
Pozycja grupowania:
Częstotliwość współpracy
Lista dopuszczalnych wartości
regularnie, w sposób ciągły
 • Administracja publiczna
 • administracja rządowa (ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki itp.)
 • jednostki podległe administracji rządowej (np. "Lasy Państwowe", PFRON, ARiMR)
 • administracja samorządowa (urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)
 • jednostki podległe administracji samorządowej (np. szkoła publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
 • Organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia, fundacje
 • społeczne podmioty wyznaniowe
 • organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego
 • inne organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe
 • inne przedsiębiorstwa prywatne
 • spółdzielnie
 • Przedsiębiorstwa
nieregularnie, sporadycznie
 • Administracja publiczna
 • administracja rządowa (ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki itp.)
 • jednostki podległe administracji rządowej (np. "Lasy Państwowe", PFRON, ARiMR)
 • administracja samorządowa (urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)
 • jednostki podległe administracji samorządowej (np. szkoła publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
 • Organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia, fundacje
 • społeczne podmioty wyznaniowe
 • organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego
 • inne organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe
 • inne przedsiębiorstwa prywatne
 • spółdzielnie
 • Przedsiębiorstwa
brak współpracy
 • Administracja publiczna
 • administracja rządowa (ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki itp.)
 • jednostki podległe administracji rządowej (np. "Lasy Państwowe", PFRON, ARiMR)
 • administracja samorządowa (urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)
 • jednostki podległe administracji samorządowej (np. szkoła publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
 • Organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia, fundacje
 • społeczne podmioty wyznaniowe
 • organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego
 • inne organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe
 • inne przedsiębiorstwa prywatne
 • spółdzielnie
 • Przedsiębiorstwa