Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Z którymio kategoriami podmiotów jednostka współpracowała najczęściej w ... r.?
Pozycja grupowania:
Kolejność częstotliwości współpracy
Lista dopuszczalnych wartości
na pierwszym miejscu
 • Administracja publiczna
 • administracja rządowa (ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki itp.)
 • jednostki podległe administracji rządowej (np. "Lasy Państwowe", PFRON, ARiMR)
 • administracja samorządowa (urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)
 • jednostki podległe administracji samorządowej (np. szkoła publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
 • Organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia, fundacje
 • społeczne podmioty wyznaniowe
 • organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego
 • inne organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe
 • inne przedsiębiorstwa prywatne
 • spółdzielnie
 • Przedsiębiorstwa
na drugim miejscu
 • Administracja publiczna
 • administracja rządowa (ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki itp.)
 • jednostki podległe administracji rządowej (np. "Lasy Państwowe", PFRON, ARiMR)
 • administracja samorządowa (urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)
 • jednostki podległe administracji samorządowej (np. szkoła publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
 • Organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia, fundacje
 • społeczne podmioty wyznaniowe
 • organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego
 • inne organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe
 • inne przedsiębiorstwa prywatne
 • spółdzielnie
 • Przedsiębiorstwa
na trzecim miejscu
 • Administracja publiczna
 • administracja rządowa (ministerstwo, urząd centralny lub wojewódzki itp.)
 • jednostki podległe administracji rządowej (np. "Lasy Państwowe", PFRON, ARiMR)
 • administracja samorządowa (urząd gminy/miasta, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski)
 • jednostki podległe administracji samorządowej (np. szkoła publiczna, ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej, ROPS, PUP)
 • Organizacje pozarządowe
 • stowarzyszenia, fundacje
 • społeczne podmioty wyznaniowe
 • organizacje samorządu zawodowego i gospodarczego
 • inne organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa państwowe/samorządowe
 • inne przedsiębiorstwa prywatne
 • spółdzielnie
 • Przedsiębiorstwa