Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  W jakim celu w ... r. jednostka współpracowała z kategoriami podmiotów?
Pozycja grupowania:
Cele współpracy
Lista dopuszczalnych wartości
pozyskiwanie środków finansowych (np. dotacje, darowizny, granty)
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
korzystanie z lokalu nieodpłatne lub na preferencyjnych zasadach
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
pozyskiwanie środków rzeczowych lub nieodpłatne z nich korzystanie
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników, członków lub innych osób pracujących społecznie
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
integracja środowiska lokalnego, poszerzanie kontaktów
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa