Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Jakie bariery występowały we współpracy jednostki z kategoriami podmiotów w ... r.?
Pozycja grupowania:
Bariery współpracy
Lista dopuszczalnych wartości
brak wiedzy ze strony partnera na temat współpracy
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
brak relacji partnerskich, instrumentalne traktowanie
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
konflikt interesów
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
możliwość przejęcia zasobów (ludzi, kapitału, wiedzy)
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
możliwość utraty niezależności
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
możliwość utraty reputacji
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
złe, niejasne przepisy i procedury prawne
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa
nie występowały żadne bariery
 • Administracja publiczna
 • Organizacje pozarządowe
 • Przedsiębiorstwa