Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. jednostka starała się o przekazanie zadań przez administrację publiczną/podpisała umowę na realizację zadań/realizowała zadania ?
Pozycja grupowania:
Zadania zlecone lub wspieranie przez administrację publiczną
Lista dopuszczalnych wartości
zrealizowane zadania
  • tak
  • nie
złożone oferty
  • tak
  • nie
podpisane umowy
  • tak
  • nie