Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Biorąc pod uwagę współpracę z wskazanym urzędem, proszę ocenić tę współpracę w ... t. w następujących wymiarach
Pozycja grupowania:
Wymiary współpracy
Lista dopuszczalnych wartości
dostępność informacji o działaniach samorządu
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat
wiedza urzędu o sytuacji i warunkach funkcjonowania organizacji pozarządowych itp.
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat
dostępność środków finansowych dla organizacji pozarządowych itp.
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat
przejrzystość reguł dotyczących współpracy (konsultowania, przekazywania środków itp.)
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat
kompetencje urzędników kontaktujących się bezpośrednio z organizacjami
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat
efektywność urzędu w wydatkowaniu środków publicznych na współpracę z organizacjami
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat
otwartość na inicjatywy i postulaty organizacji
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat
włączanie organizacji w planowanie i podejmowanie istotnych decyzji i uchwał
 • bardzo dobrze
 • raczej dobrze
 • raczej źle
 • bardzo źle
 • nie mam wiedzy na ten temat