Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Motywowanie w jednostce non-profit
Pozycja grupowania:
Członkowie i osoby spoza jednostki non-profit
Lista dopuszczalnych wartości
członkowie - osoby fizyczne
  • tak
  • nie
wolontariusze zewnętrzni
  • tak
  • nie