Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Prosimy zaznaczyć odpowiedź: Tak lub Nie
Pozycja grupowania:
Odpowiedzi TAK/NIE
Lista dopuszczalnych wartości
tak
  • nie
  • tak
nie
  • nie
  • tak