Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jeżeli odpowiedź NIE, to należy podać datę rozpoczęcia i datę zakończenia roku obrotowego.
Pozycja grupowania:
Odpowiedzi TAK?NIE
Lista dopuszczalnych wartości
nie
  • tak
  • nie
tak
  • tak
  • nie