Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa sprzed roku (2021 r.), inwestycje w bieżącym roku (2022 r.):<br>
Pozycja grupowania:
Rodzaje inwestycji
Lista dopuszczalnych wartości
Ogółem
 • wzrosną
 • pozostaną bez zmian
 • spadną
Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • wzrosną
 • pozostaną bez zmian
 • spadną
Inwestycje w grunty, budynki i infrastrukturę
 • wzrosną
 • pozostaną bez zmian
 • spadną
Wartości niematerialne i prawne
 • wzrosną
 • pozostaną bez zmian
 • spadną