Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa sprzed dwóch lat (2020 r.), inwestycje w zeszłym roku (2021 r.):
Pozycja grupowania:
Rodzaje inwestycji
Lista dopuszczalnych wartości
Ogółem
 • wzrosły
 • pozostały bez zmian
 • spadły
Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • wzrosły
 • pozostały bez zmian
 • spadły
Inwestycje w grunty, budynki i infrastrukturę
 • wzrosły
 • pozostały bez zmian
 • spadły
Wartości niematerialne i prawne
 • wzrosły
 • pozostały bez zmian
 • spadły