Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Przyczyna niepodjęcia badania
Pozycja grupowania:
Numer wizyty
Pozycja grupowania:
Numer respondenta
Lista dopuszczalnych wartości
11
 • przeprowadzony
 • długotrwała nieobecność respondenta (pow. 12 mies.)
 • brak możliwości kontaktu z respondentem
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu bariery językowej
 • krótkotrwała nieobecność respondenta (do 12 mies.)
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu respondenta
 • inne
12
 • przeprowadzony
 • długotrwała nieobecność respondenta (pow. 12 mies.)
 • brak możliwości kontaktu z respondentem
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu bariery językowej
 • krótkotrwała nieobecność respondenta (do 12 mies.)
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu respondenta
 • inne
21
 • przeprowadzony
 • długotrwała nieobecność respondenta (pow. 12 mies.)
 • brak możliwości kontaktu z respondentem
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu bariery językowej
 • krótkotrwała nieobecność respondenta (do 12 mies.)
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu respondenta
 • inne
22
 • przeprowadzony
 • długotrwała nieobecność respondenta (pow. 12 mies.)
 • brak możliwości kontaktu z respondentem
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu bariery językowej
 • krótkotrwała nieobecność respondenta (do 12 mies.)
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu respondenta
 • inne
31
 • przeprowadzony
 • długotrwała nieobecność respondenta (pow. 12 mies.)
 • brak możliwości kontaktu z respondentem
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu bariery językowej
 • krótkotrwała nieobecność respondenta (do 12 mies.)
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu respondenta
 • inne
32
 • przeprowadzony
 • długotrwała nieobecność respondenta (pow. 12 mies.)
 • brak możliwości kontaktu z respondentem
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu podeszłego wieku, choroby, alkoholizmu
 • brak możliwości nawiązania kontaktu z respondentem z powodu bariery językowej
 • krótkotrwała nieobecność respondenta (do 12 mies.)
 • odmowa wzięcia udziału w badaniu respondenta
 • inne