Prezentacja formatów zmiennych

 • Nazwa zmiennej:
  Status na rynku pracy
Pozycja grupowania:
Numer osoby
Lista dopuszczalnych wartości
1
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
2
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
3
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
4
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
5
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
6
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
7
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
8
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
9
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący
10
 • Pracujący (najemnie , na własny rachunek, w gospodarstwie rolnym, wolny zawód, płatny staż)
 • niepracujący